Toen ik ontslagen werd voelde ik me boos  en machteloos. Alles had ik gegeven, en dan nu dit.
De vraag die bleef rondspoken was ‘als ik nou …… had ik dit dan kunnen voorkomen?!’

Je baan kwijt. Met lege handen staan. Boosheid. Verdriet. Teleurstelling. Wat nu?
De impact van baanverlies wordt vaak nog onderschat. Dit kan leiden tot klachten die aanhouden, lang nadat je ontslagen bent. Sterker nog ze kunnen toenemen met de tijd. Met name boosheid, schuld en schaamte zijn hardnekkige emoties, die niet zomaar verdwijnen.

De afgelopen tien jaar heb ik honderden mensen begeleid die hun baan zijn kwijtgeraakt. Ik zag bij velen symptomen die sterk lijken op rouw, alleen die niet als zodanig erkend en dus behandeld worden. Hierdoor lopen er veel mensen onnodig vast en is het vele malen lastiger om met vertrouwen naar de toekomst te kijken, om te geloven dat het vinden van een nieuwe baan mogelijk is.

Dit was voor mij de aanleiding om in het voorjaar van 2015 een onderzoek te starten naar de impact van baanverlies. Ik verricht dit onderzoek in samenwerking met prof. dr. Paul Boelen en prof. dr. Toon Taris van de Universiteit Utrecht.

Dit wetenschappelijke onderzoek naar baanverlies bestaat uit verschillende delen.

Artikel één
Het ontwikkelen en valideren van een vragenlijst, de WerkVerliesLijst, die gebruikt kan worden als screeningsinstrument. Zodat jij zelf, maar ook professionals kunnen meten of er sprake is van rouwsymptomen als gevolg van je (dreigende) baanverlies. Op 1 mei 2018 is de WerkVerliesLijst tijdens het symposium WerkVerlies – Het is maar werk! wereldkundig gemaakt en kan hij kosteloos worden ingevuld op www.werkverlieslijst.nl

Van Eersel, J. H. W., Taris, A. W., & Boelen, P. A. (2019). Development and initial validation of the Job Loss Grief Scale. Anxiety, Stress, and Coping, 32(4), 428-442. doi.org/10.1080/10615806.2019.1619703

Artikel twee
In dit artikel brengen we risico- en beschermende factoren in kaart voor het ontwikkelingen van gecompliceerde rouwklachten als gevolg van baanverlies. Hoe komt het dat de ene persoon ‘vastloopt’ na het verlies van diens baan en de ander het ‘fluitend’ naast zich neer kan leggen? Dit artikel is momenteel under review. 

Artikel drie
In dit artikel onderzoeken we de relatie tussen gecompliceerde rouwklachten, depressie, en angst na onvrijwillig baanverlies. Kunnen rouwklachten de kans op depressieve – of angstklachten vergroten over een periode van zes maanden? En vice versa?

Vervolgonderzoek
Achter de schermen wordt gewerkt aan de opzet van vervolgonderzoek om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling, prevalentie, risico- en beschermende factoren van rouwklachten als gevolg van baanverlies. Dit onderzoek zal bestaan uit een dagboekstudie. Dit betekent dat je eerst enkele vragenlijsten invult (15 minuten) als ‘nulmeting’. Daarna vul je vijf dagen achter elkaar enkele vragenlijsten in (5 minuten), daarin scoor je bijvoorbeeld hoe je voelt en wat je hebt gedaan die dag. Zo krijgen we meer inzicht in wat helpt en wat niet, zodat we mensen weer beter kunnen ondersteunen bij baanverlies.

Deelname vervolgonderzoek
Ben jij je baan kwijt? En wil je graag meewerken aan deze dagboekstudie? Vul dan het onderstaande formulier in.
Zodra we klaar zijn met het uitwerken van de onderzoeksopzet en de startdatum bekend is ontvang je meer informatie. Zoals het er nu uit ziet kunnen we begin oktober van start gaan.

Cadeau bij deelname
Als dank voor je tijd en energie om alle dagen van het dagboekstudie te doorlopen, ontvang je een online training met inzichten, oefeningen en praktische handvatten om je meer houvast te bieden rondom het verlies van je baan.