Rouwen om GezondheidsVerlies?

Slecht nieuws eerst. De commissie van het internationale congres, waar ik samen met de Amerikaanse onderzoeker een presentatie wilde verzorgen, heeft ons voorstel afgekeurd. Rouwen om baanverlies past niet binnen hun beeld van de klinische psychologie, en er is nog te...