Informatiebrief voor deelnemers

Onderzoek – Cognities, Rouw en BaanVerlies 

Versie: 03 maart 2021

Beste deelnemer,

Met deze brief informeren wij je over een onderzoek dat wordt uitgevoerd door drs. Janske van Eersel in samenwerking met prof. dr. Toon Taris en prof. dr. Paul Boelen van de Universiteit Utrecht. 

Bachelor- en masterstudenten van de afdeling klinische psychologie van de Universiteit Utrecht zullen ook onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam en ondersteuning bieden bij de werving van deelnemers. Zij schrijven hun afstudeerscriptie over verschillende delen van de onderzoeksresultaten.

Heb je na het lezen van deze informatiebrief nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

 1. Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop mensen omgaan met het verlies van hun baan. Er zijn aanwijzingen dat het verlies van een baan bij sommige mensen tot emotionele problemen kan leiden die lijken op rouw na het overlijden van een dierbare.

In dit onderzoek kijken we naar wat beschermende en risicofactoren kunnen zijn om beter te begrijpen waarom mensen soms vastlopen in het rouwproces na het verlies van hun baan, en wat hen kan helpen om hieruit te komen.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Negen verschillende vragenlijsten, die online kunnen worden ingevuld op een computer, tablet of telefoon. Het invullen van deze vragenlijsten kost gemiddeld 18 minuten.
 1. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Neem deze informatiebrief rustig door. Als je besluit om deel te nemen aan het onderzoek, klik je op de link, waarna je eerst start met het lezen en invullen van het toestemmingsformulier. Na het ondertekenen van het toestemmingsformulier, kun je de vragenlijsten invullen.

 1. Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek 

Het meedoen aan het vragenlijstonderzoek heeft voor jou niet direct voor- of nadelen. Een mogelijk ‘nadeel’ is dat het invullen van de vragenlijsten tijd kost. Het voordeel kan zijn dat je je bewuster wordt van je eigen ervaringen in het omgaan met baanverlies.
Een indirect ‘voordeel’ van het meedoen aan het vragenlijstonderzoek is dat je bijdraagt aan vergroten van kennis over rouwen om baanverlies, waarmee mensen die hun baan verliezen in de toekomst (beter) geholpen kunnen worden in het omgaan met hun baanverlies.

 1. Zijn er risico’s en bijwerkingen? 

Het onderzoek is voorgelegd aan de Facultair Ethische Toetsingscommissie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze commissie is van oordeel dat het meedoen aan dit onderzoek voor de deelnemer geen risico’s met zich meebrengt anders dan het in het dagelijks leven kan worden opgelopen.

 1. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als je besluit om niet mee te doen, hoef je verder niets te doen. Je hoeft dan niets te ondertekenen en niet te zeggen waarom je niet mee wil doen. Als je wel meedoet, kun je je op elk moment bedenken en stoppen zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn.

Om deel te kunnen nemen aan dit vragenlijstonderzoek, geef je eerst toestemming aan het begin van de vragenlijst onder het kopje ‘toestemmingsverklaring’. Pas nadat je akkoord hebt gegeven, kun je starten met het beantwoorden van de vragen. Als je nee antwoord, word je automatisch doorgestuurd naar het einde van de vragenlijst en bedankt voor je interesse.

 1. Exclusiecriteria

Mensen die jonger zijn dan 18 jaar, mensen die ouder zijn dan 67 jaar, of mensen waarbij sprake is van psychiatrische stoornis kunnen helaas niet deelnemen aan dit onderzoek.

 1. Krijg je de resultaten van het onderzoek te horen? 

Op het toestemmingsformulier – dat je ondertekent tijdens het onderzoek – kun je aangeven of je op de hoogte wil worden gehouden over het verloop van het onderzoek en de publicatie van de resultaten.

Het is helaas niet mogelijk om individuele resultaten in te zien, aangezien de deelname anoniem is en niet te herleiden naar jou als persoon.

 1. Hoe worden jouw gegevens behandeld? 

Dit onderzoek voldoet aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld. Dit houdt in dat je gegevens worden beschermd. Jouw antwoorden zijn alleen toegankelijk voor de leden van het onderzoeksteam van dit onderzoek.

Alle antwoorden en resultaten worden geanonimiseerd voordat ze worden verwerkt in publicaties (bv. eventuele opmerkingen of commentaren worden verwijderd).

Na publicatie worden delen van de dataset anoniem op een beveiligde server van de Universiteit Utrecht geplaatst, zodat andere onderzoekers de data-analyses kunnen controleren en er verder onderzoek kan worden gedaan naar dit onderwerp. De bewaartijd voor deze geanonimiseerde dataset is tien jaar.

 1. Klachtenprocedure 

Indien je klachten hebt over het onderzoek dan kun je dit melden bij de onderzoeker, Janske van Eersel. Wil je dit liever niet, dan kun je contact opnemen met de facultaire klachtenfunctionaris van de Universiteit Utrecht, email: klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl Voor vragen over privacy kun je mailen naar: privacy@uu.nl.

 1. Nadere informatie

Als je nog vragen hebt over dit onderzoek kun je je mailen naar info@janskevaneersel.nl

Inschrijven voor deelname kan hier.

Hartelijke groet, mede namens Toon Taris en Paul Boelen,

Janske van Eersel
Psycholoog | Onderzoeker

Ga naar de inhoud