Informatiebrief voor deelnemers – Spoor 2

Onderzoek – Rouwen  binnen Spoor 2 trajecten

Versie: 23 januari 2023

Beste deelnemer,

Met deze brief informeren wij je over een onderzoek dat wordt uitgevoerd door dr. Janske van Eersel van de Universiteit Utrecht.

Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met: prof. dr. Paul Boelen (Universiteit Utrecht), prof. dr. Geert Smid (Universiteit voor Humanistiek), Anner Bindels (Zinziz),  Nelleke van Antwerpen (Fith) en derde- en vierdejaars studenten van klinische psychologie (Universiteit Utrecht).

Heb je na het lezen van deze informatiebrief nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

1. Wat is de aanleiding voor dit onderzoek?

Uit meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat mensen niet alleen kunnen rouwen om het verlies van een dierbare, maar ook als ze te maken krijgen met levend verlies. Denk hierbij bijv. aan onvrijwillig baanverlies, een scheiding of een natuurramp. Tijdens een Spoor 2 trajecten worden mensen geconfronteerd met zowel het dreigende verlies van hun baan als het verlies van hun gezondheid. Het is dan ook opmerkelijk dat uit dossieronderzoek van het UWV naar voren komt, dat tijdens Spoor 2 de focus ligt op werkzoekactiviteiten en er nauwelijks tot geen aandacht is voor de impact van dit verlies en evt. rouwklachten.

2. Wat is het doel van het onderzoek?

Wij willen graag onderzoeken welke rol rouwreacties spelen binnen Spoor 2 trajecten. In het bijzonder, willen we graag weten of deze rouwreacties veranderen met het verstrijken van de tijd en of dat deze reacties beïnvloed worden door bepaalde factoren. Denk aan factoren als: hoe groot schat jij de kans in dat het je lukt om passend werk te vinden bij een andere organisatie, of hoe goed kun jij omgaan met onzekerheid over je gezondheid en toekomst.

Daarnaast willen we kijken hoe deze rouwreacties samenhangen met werk zoekgedrag binnen spoor 2. Hoe beter we begrijpen welke factoren jou helpen in dit proces of juist belemmeren, hoe beter we mensen kunnen ondersteunen tijdens hun spoor 2 traject.

3. Wie kan er meedoen?

Om mee te werken aan dit onderzoek moet je op dit moment een Spoor 2 traject doorlopen. Daarbij kan het zijn dat je net bent gestart met Spoor 2 of al een tijdje bezig bent.

Als je last hebt van ernstige psychiatrische klachten, kun je helaas niet meedoen met dit onderzoek.

4. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Neem deze informatiebrief rustig door. Als je besluit om deel te nemen aan het onderzoek, vul je het aanmeldingsformulier in op www.janskevaneersel.nl/onderzoek. Hierna ontvang je een mail met de link om deel te nemen aan het onderzoek. Als je hebt aangeven dat je vragenlijsten liever telefonisch wilt beantwoorden, neemt iemand van het onderzoeksteam contact met je op een afspraak te maken.

In beide gevallen lees en onderteken je eerst het toestemmingformulier, waarna na je kunt starten met het invullen van de vragenlijsten.

Het onderzoek heeft meerdere meetmomenten tijdens en na afloop van jouw spoor 2 traject om de veranderingen in de tijd te kunnen meten. Per meting bepaal je zelf of je vragenlijsten online of telefonisch wilt beantwoorden.

  • Voormeting: Deze vragenlijsten beantwoord je als je gestart bent met Spoor 2, ongeacht of je net ben gestart of al een tijdje bezig bent. Deze vragen gaan over onderwerpen als: rouwreacties door het dreigende verlies van je baan, emotionele stress, gehechtheid aan werk, jouw houding ten aanzien van werk zoeken. Dit duurt ± 15 min. online (of ± 60 min. telefonisch).
  • Test-hertest: Om de betrouwbaarheid van de twee ‘rouwlijsten’ te onderzoeken, wordt een week na de voormeting contact opgenomen om beide vragenlijsten nogmaals in te vullen. Dit duurt ± 2 min. online (of ± 10 min telefonisch).
  • Tussenmeting: Na de voormeting beantwoord je iedere drie maanden enkele korte vragenlijsten. Dit loopt door tot het einde van je Spoor 2 traject. De tussenmeting vindt bij de meeste mensen drie keer plaats (bijv. 15, 18 en 21 maanden na je eerste ziektedag). Dit duurt ± 5 min. online (of ± 15 min. telefonisch).
  • 1e Nameting: Als je Spoor 2 traject is afgerond, beantwoord je gedeeltelijk dezelfde vragenlijsten als tijdens de voormeting, o.a. rouwreacties en jouw houding ten aanzien van werk zoeken. Dit duurt ± 10 min. online (of ± 30 min. telefonisch).
  • 2e Nameting: Drie maanden na de afronding van je Spoor 2 traject, beantwoord je gedeeltelijk dezelfde vragenlijsten als in de eerste nameting. Dit duurt ± 10 min. online (of ± 30 min. telefonisch).

5. Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek 

Het meedoen aan deze pilotstudie heeft voor jou niet direct voor- of nadelen. Een mogelijk ‘nadeel’ is dat het invullen van de vragenlijsten tijd kost. Het voordeel kan zijn dat je je bewuster wordt van je eigen ervaringen in het omgaan met het dreigend verlies van je baan en je werk zoekgedrag binnen de context van Spoor 2. Een indirect ‘voordeel’ van het meedoen aan dit vragenlijstonderzoek is dat je bijdraagt aan vergroten van kennis over de rol van rouwreacties en werk zoekgedrag binnen Spoor 2 trajecten, en welke variabelen dit proces makkelijker of juist moeilijker kunnen maken. Met deze kennis kunnen mensen die in toekomst een Spoor 2 traject moeten doorlopen beter ondersteund worden in het omgaan met het dreigende verlies van hun baan, verlies van hun gezondheid en werk zoekgedrag.

6. Zijn er risico’s?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname.

7. Is deelname vrijwillig?

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als je besluit om niet mee te doen, hoef je verder niets te doen. Als je wel meedoet, kun je je op elk moment bedenken en stoppen zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn. Dit geldt voor alle meetmomenten (voor-, tussen-, en nametingen).

Om deel te kunnen nemen aan dit onderzoek, geef je eerst toestemming aan het begin van de vragenlijst onder het kopje ‘toestemmingsverklaring’. Pas nadat je akkoord hebt gegeven, kun je starten met het beantwoorden van de vragen. Als je nee antwoordt, word je automatisch doorgestuurd naar het einde van de vragenlijst.

8. Krijg je de resultaten van het onderzoek te horen?

In de voormeting is een vraag opgenomen, waar je kan aangeven of je op de hoogte wilt worden gehouden over het verloop van het onderzoek en de publicatie van de resultaten. Of je kan je inschrijven via de website voor de nieuwsbrief: www.janskevaneersel.nl/onderzoek

9. Hoe worden jouw gegevens behandeld? 

Jouw gegevens worden beschermd en jouw antwoorden zijn alleen toegankelijk voor de leden van het onderzoeksteam van dit onderzoek.

De metingen worden aan elkaar gekoppeld middels een unieke persoonscode. Deze code is alleen toegankelijk voor de hoofdonderzoeker (dr. Janske van Eersel) en indien de vragenlijsten telefonisch worden afgenomen voor de onderzoeker die jou belt.

Alle antwoorden en resultaten worden geanonimiseerd voordat ze worden verwerkt in publicaties (bijv. de persoonscode wordt vervangen door een cijfer en evt. opmerkingen worden verwijderd).

Na publicatie worden de dataset anoniem op een beveiligde server van de Universiteit Utrecht geplaatst, zodat andere onderzoekers de data-analyses kunnen controleren en er verder onderzoek kan worden gedaan naar dit onderwerp. De bewaartijd is tien jaar.

10. Cadeautje

Als dank voor je deelname aan dit onderzoek, krijg je twee maanden toegang tot een online zelfcompassie training. We hopen dat de oefeningen uit de training je steun bieden tijdens je Spoor 2 traject.

11. Klachtenprocedure 

Indien je klachten hebt over het onderzoek dan kun je dit melden bij de onderzoeker, Janske van Eersel. Wil je dit liever niet, dan kun je contact opnemen met de facultaire klachtenfunctionaris van de Universiteit Utrecht, email: klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl. Voor vragen over privacy kun je mailen naar: privacy@uu.nl.

12. Nadere informatie

Als je nog vragen hebt over dit onderzoek kun je je mailen naar info@janskevaneersel.nl

Ook namens de andere leden van het onderzoeksteam, 

Hartelijke groet,

dr. Janske van Eersel
Onderzoeker | Psycholoog

Universiteit Utrecht 

Ga naar de inhoud