Informatiebrief voor deelnemers

Beste deelnemer,

Met deze brief informeren wij je over een onderzoek dat wordt uitgevoerd door drs. Janske van Eersel in samenwerking met prof. dr. Paul Boelen en prof. dr. Toon Taris van de Universiteit Utrecht. Heb je na het lezen nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

 1. Wat is het doel van het onderzoek?

In dit onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop mensen omgaan met het verlies van hun baan. Er zijn aanwijzingen dat het verlies van een baan bij sommige mensen tot emotionele problemen kan leiden die lijken op rouw na het overlijden van een dierbare.

In dit onderzoek kijken we naar wat beschermende en risicofactoren kunnen zijn om beter te begrijpen waarom mensen soms vastlopen in het rouwproces na het verlies van hun baan, en wat hen kan helpen om hieruit te komen.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Een voormeting, waarin informatie wordt verzameld middels het afnemen van enkele vragenlijsten. Het invullen van deze vragenlijsten kost ongeveer 15 minuten.
 • En vijf dagelijkse metingen, waarin vijf dagen op een rij enkele korte vragenlijsten worden ingevuld over hoe jouw dag eruit heeft gezien en hoe jij dat hebt ervaren. Invullen van deze vragenlijsten duurt gemiddeld 5 minuten per dag.
 1. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Neem deze informatiebrief rustig door. Als je besluit om deel te nemen aan het onderzoek, klik je op de link in je mail, waarna je eerst start met het lezen en invullen van het toestemmingsformulier. Na het ondertekenen van het toestemmingsformulier, kun je de vragenlijsten invullen van de voormeting. Dit duurt ongeveer 15 minuten.

De volgende dag ontvang je om 20.00 ‘s avonds een mail met een link om deel te nemen aan dag 1 van de dagboekstudie. Een soortgelijke mail wordt ook verstuurd op dag 2, 3, 4 en 5. Het invullen van deze korte dagelijkse vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.

Je kan op iedere gewenst moment stoppen met het onderzoek, zonder dat je daar  een reden voor hoeft op te geven.

 1. Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek 

Het meedoen aan het vragenlijstonderzoek heeft voor jou niet direct voor- of nadelen. Een mogelijk ‘nadeel’ is dat het invullen van de vragenlijsten tijd kost. Het voordeel kan zijn dat je je bewuster wordt van je eigen ervaringen in het omgaan met baanverlies.
Een indirect ‘voordeel’ van het meedoen aan het vragenlijstonderzoek is dat je bijdraagt aan vergroten van kennis over rouwen om baanverlies, waarmee mensen die hun baan verliezen in de toekomst (beter) geholpen kunnen worden in het omgaan met hun baanverlies.

 1. Zijn er risico’s en bijwerkingen? 

Het onderzoek is voorgelegd aan de Facultair Ethische Toetsingscommissie van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Deze commissie is van oordeel dat het meedoen aan dit onderzoek voor de deelnemer geen risico’s met zich meebrengt anders dan het in het dagelijks leven kan worden opgelopen.

 1. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. 

Je beslist zelf of je meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als je besluit om niet mee te doen, hoef je verder niets te doen. Je hoeft dan niets te ondertekenen en niet te zeggen waarom je niet mee wil doen. Als je wel meedoet, kun je je op elk moment bedenken en stoppen zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn.

 1. Krijg je de resultaten van het onderzoek te horen? 

Op het toestemmingsformulier – dat je ondertekent tijdens het onderzoek – kun je aangeven of je op de hoogte wil worden gehouden over het verloop van het onderzoek en de publicatie van de resultaten.

 1. Hoe worden onze gegevens behandeld? 

Dit onderzoek voldoet aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld. Dit houdt in dat je gegevens worden beschermd. Het kan zijn dat andere mensen dan de onderzoekers uw gegevens zien, bijvoorbeeld omdat zij meewerken aan het onderzoek of controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar is. Alle uitkomsten en antwoorden worden geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden in publicaties. Je geeft alleen toestemming voor gebruik van je gegevens voor dit onderzoek.

 1. Klachtenprocedure 

Indien je klachten hebt over het onderzoek dan kun je dit melden bij de onderzoeker, Janske van Eersel. Wil je dit liever niet, dan kun je contact opnemen met de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Utrecht, prof. dr. Liesbeth Woertman. Email: vertrouwenspersoon-wi@uu.nl.

 1. Nadere informatie

Als je nog vragen hebt over dit onderzoek kun je je mailen naar info@janskevaneersel.nl
Inschrijven voor deelname kan hier.

Hartelijke groet, mede namens Toon Taris en Paul Boelen,

Janske van Eersel
Psycholoog | Onderzoeker