Informatiebrief voor deelnemers – Interviews

Verbetering van re-integratie in Spoor 2 trajecten

Versie: 15 januari 2024

Langdurig zieke medewerkers moeten meestal na 1 ziektejaar op zoek naar passende arbeidsmogelijkheden bij een externe organisatie. Dit wordt Spoor 2 genoemd.

Spoor 2 brengt vele uitdagingen mee voor werknemers en werkgevers. Onderzoek van het UWV uit 2020 laat zien dat na 2 jaar slechts 7% van deze Spoor 2 kandidaten passend werk heeft gevonden bij een andere werkgever, 26% kan bij de eigen werkgever blijven en de overige 67% raakt hun baan kwijt. Dit kan en moet anders.

1. Wie zijn de onderzoekers

  • dr. Janske van Eersel, Tilburg University
  • dr. Suzanne van Hees, Tilburg University en de HAN
  • drs. Amber Kersten, Tilburg University
  • prof. dr. Roland Blonk, Tilburg University
  • dr. Merel Schuring, Erasmus MC

2. Wat gaan we doen?

Voor dit onderzoek hebben wij een netwerk van werkgevers opgezet in de regio Arnhem. Wij gaan samen met deze werkgevers aan de slag om meer probeerplekken te creëren, zodat meer Spoor 2 kandidaten een passende en duurzame werkplek kunnen vinden.

Hiervoor gaan we onderzoeken of en hoe het netwerk van bedrijven kan bijdragen om meer probeerplekken te creëren en meer duurzame plaatsingen te realiseren. En we gaan kijken wat belemmerende en bevorderen factoren zijn in dit netwerk en het creëren van probeerplekken. Hiervoor gaan we vragenlijsten en interviews afnemen.

3. Wie kan er meedoen?

Om deel te kunnen nemen aan dit onderzoek moet de arbeidsdeskundige en/of bedrijfsarts aangeven dat jouw Spoor 2 traject kan worden opgestart.

Als je last hebt van ernstige psychiatrische klachten, kun je helaas niet meedoen aan dit onderzoek.

4. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

Je re-integratieadviseur van P-centrum vraagt of je wilt deelnemen aan het onderzoek. Wanneer je hebt in deelname, geeft deze persoon jouw naam en contactgegevens door aan het onderzoeksteam. Een van de onderzoekers neemt contact met je op en stuurt deze informatiebrief. Je kunt je vragen aan deze onderzoeker stellen.

De volgende stap is dat je nadenkt of je wilt deelnemen aan het onderzoek. Wanneer je besluit om deel te nemen, onderteken je het toestemmingsformulier en wordt een afspraak ingepland voor het interview.

Het interview gaat over jouw visie en ervaringen met het zoeken naar werk en probeerplekken als Spoor 2 kandidaat. Het duurt 30 minuten.

Het onderzoek heeft drie meetmomenten om jouw ervaringen door de tijd te kunnen volgen. De interviews vinden plaats: direct bij de start van je Spoor 2 traject, tijdens de oriëntatie op een probeerplek (of na 6 maanden), en na 3-6 maanden experimenteren op de probeerplek (of na 6 maanden). 

5. Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek 

Deelname heeft voor jou niet direct voor- of nadelen. Een mogelijk nadeel is dat het interview tijd kost. Het voordeel kan zijn dat je je bewuster wordt van je eigen ervaringen en dat je bijdraagt aan het vergroten van kennis over wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden bij het vinden en behouden van een duurzame passend werkplek voor Spoor 2 kandidaten.

6. Zijn er risico’s?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname.

7. Is deelname vrijwillig?

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Als je besluit om niet mee te doen, hoef je verder niets te doen. Als je wel meedoet, kun je je op elk moment bedenken en stoppen zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn.

8. Hoe worden jouw gegevens behandeld? 

Jouw gegevens worden beschermd en vertrouwelijk behandeld. Jouw antwoorden zijn alleen toegankelijk voor de genoemde onderzoekers. De opname van het interview wordt op een beveiligde schijf van Tilburg University bewaard en uitgewerkt. Alle antwoorden en resultaten worden geanonimiseerd voordat ze worden verwerkt in publicaties (e.g., identificeerbare kenmerken worden verwijderd).

Na publicatie wordt de anonieme dataset op een beveiligde server van Tilburg University geplaatst, zodat andere onderzoekers verder onderzoek kunnen verrichten naar dit onderwerp. De bewaartijd is tien jaar.

Als deelnemer heb je recht om jouw gegevens in te zien, te rectificeren en te verwijderen. Voor meer informatie, zie https://www.tilburguniversity.edu/nl/privacy

9. Vergoeding

Deelnemers aan het onderzoek ontvangen voor deelname aan een interview een cadeaubon van € 10,- met een maximum van € 30,- bij deelname aan alle drie de interviews over de periode van een jaar.

10. Ethische toestemming

Deze studie is goedgekeurd door de ethics review board (ERB) van Tilburg University onder dossiernummer [TSB_RP1172].

11. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kun je contact op nemen met:
Janske van Eersel, email: j.h.w.vaneersel@tilburguniversity.edu.

Hartelijke groet,

Ook namens de onderzoeksgroep,

dr. Janske van Eersel
Onderzoeker

Tilburg University

Ga naar de inhoud