Informatiebrief voor werkgevers – Interviews

Verbetering van re-integratie in Spoor 2 trajecten

Versie: 15 januari 2024

Langdurig zieke medewerkers moeten meestal na 1 ziektejaar op zoek naar passende arbeidsmogelijkheden bij een externe organisatie. Dit wordt Spoor 2 genoemd.

Spoor 2 brengt vele uitdagingen mee voor werknemers en werkgevers. Onderzoek van het UWV uit 2020 laat zien dat na 2 jaar slechts 7% van deze Spoor 2 kandidaten passend werk heeft gevonden bij een andere werkgever, 26% kan bij de eigen werkgever blijven en de overige 67% raakt hun baan kwijt. Dit kan en moet anders.

1. Wie zijn de onderzoekers

  • dr. Janske van Eersel, Tilburg University
  • dr. Suzanne van Hees, Tilburg University en de HAN
  • drs. Amber Kersten, Tilburg University
  • prof. dr. Roland Blonk, Tilburg University
  • dr. Merel Schuring, Erasmus MC

2. Wat gaan we doen?

Voor dit onderzoek hebben wij een netwerk van werkgevers opgezet in de regio Arnhem. Wij gaan samen deze werkgevers aan de slag om meer werkervaringsplekken te creëren, zodat meer Spoor 2 kandidaten een passende en duurzame werkplek kunnen vinden.

Hiervoor gaan we onderzoeken of en hoe het netwerk van bedrijven kan bijdragen om meer werkervaringsplekken te creëren en meer duurzame plaatsingen te realiseren. En we gaan kijken wat belemmerende en bevorderen factoren zijn in dit netwerk en creëren van werkervaringsplekken. Hiervoor gaan we vragenlijsten en interviews afnemen.

3. Wie kan er meedoen?

Geïnteresseerde werkgevers kunnen deelnemen en de vragenlijsten kunnen worden ingevuld door directie, management, HR-medewerkers of leidinggevende.

4. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 

U geeft bij uw contactpersoon van P-centrum, of een van de onderzoekers, aan dat u wilt deelnemen, waarna een van de onderzoekers contact met u opneemt en u deze informatiebrief stuurt. De volgende stap is dat u nadenkt of u wilt deelnemen aan het onderzoek. Wanneer u besluit om deel te nemen, ondertekent u het toestemmingsformulier en wordt een afspraak ingepland voor het interview.

Het interview heeft betrekking op uw visie en ervaringen met het creëren van probeerplekken, het matchen van externe Spoor 2 kandidaten en wat hiervoor nodig is van werkgevers, werknemers en professionals. Het duurt 30 minuten.

Het onderzoek heeft drie meetmomenten om uw ervaringen door de tijd te kunnen volgen. De interviews vinden plaats: tijdens de kennismakingsfase, tijdens de oriëntatiefase op een werkervaringsplek (of na 6 maanden), en tijdens de experimenteerfase op de werkervaringsplek (of na 6 maanden).

5. Voor- en nadelen van deelname aan het onderzoek 

Deelname heeft voor u niet direct voor- of nadelen. Een mogelijk nadeel is dat het interview tijd kost. Het voordeel kan zijn dat u zich bewuster wordt van uw eigen ervaringen en dat u bijdraagt aan het vergroten van kennis over wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden bij het vinden en behouden van een duurzame passend werkplek voor Spoor 2 kandidaten.

6. Zijn er risico’s?

Er zijn geen risico’s verbonden aan deelname.

7. Is deelname vrijwillig?

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u besluit om niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. Als u wel meedoet, kunt u zich op elk moment bedenken en stoppen zonder dat daar gevolgen aan verbonden zijn.

8. Hoe worden uw gegevens behandeld? 

Uw antwoorden worden beschermd en vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden zijn alleen toegankelijk voor de genoemde onderzoekers. De opname van het interview wordt een beveiligde schijf van Tilburg University bewaard en uitgewerkt. Alle antwoorden en resultaten worden geanonimiseerd voordat ze worden verwerkt in publicaties (e.g., identificeerbare kenmerken worden verwijderd).

Na publicatie wordt de anonieme dataset op een beveiligde server van Tilburg University geplaatst, zodat andere onderzoekers de data-analyses kunnen controleren en verder onderzoek kunnen verrichten naar dit onderwerp. De bewaartijd is tien jaar.

Als deelnemer heeft u recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren en te verwijderen. Voor meer informatie, zie https://www.tilburguniversity.edu/nl/privacy

 

9. Ethische toestemming

Deze studie is goedgekeurd door de ethics review board (ERB) van Tilburg University onder dossiernummer [TSB_RP1172].

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u contact op nemen met:
Janske van Eersel, email: j.h.w.vaneersel@tilburguniversity.edu.

Hartelijke groet,

Ook namens de onderzoeksgroep,

dr. Janske van Eersel
Onderzoeker

Tilburg University

Ga naar de inhoud