Steeds meer professionals maken gebruik van de WerkVerliesLijst als onderdeel van hun dienstverlening binnen o.a. Spoor 2 trajecten, outplacement en WerkFit. En zij hebben behoefte aan verdieping. Ze willen graag meer weten over het onderzoek, de achtergrond van de WerkVerliesLijst en effectieve interventies. Deze vragen worden beantwoord tijdens deze masterclass WerkVerlies.

Wereldwijd is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar rouwen om verlies van werk. Hierdoor worden rouwklachten nog vaak niet als zodanig herkend, of geschaard onder de noemer depressie of stressklachten. Daar doe je mensen te kort mee, helemaal omdat er bij rouw andere interventies nodig zijn. Dat is reden waarom ik sinds 2015 de impact van baanverlies onderzoek en de WerkVerliesLijst heb ontwikkeld. Deze lijst kan worden ingezet als screeningsinstrument om te toetsen in welke mate iemand last van gecompliceerde rouwklachten na baanverlies.  Deze rouwklachten nemen vaak toe met het verstrijken van de tijd, en kunnen zelfs leiden tot depressie en angstklachten. Kortom een hoop gedoe, waar je niet op zit te wachten. 

Met deze masterclass wil ik zorgen dat professionals over voldoende kennis en vaardigheden beschikken, zodat ze rouwklachten gerelateerd aan werkverlies tijdig signaleren en weten hoe ze hier op in kunnen spelen. 

Wist je dat de reden van ontslag geen effect heeft op de mate van ervaren rouw?
Net zomin als de lengte van het dienstverband, leeftijd en geslacht.

Inhoud masterclass

 • Resultaten en inzichten van het onderzoek naar rouwen om baanverlies (artikel 1 t/m 7)
 • Theoretische kaders (o.a. Duale procesmodel & Cognitieve gedragsmodel rouwreacties bij baanverlies)
 • Bespreking verschil tussen rouw-, depressie en angstklachten bij werkverlies
 • Kaders voor inzet WerkVerliesLijst en interpretatie van de uitslag
 • Do’s en don’t bij multiproblematiek
 • Praktisch aan de slag en casuïstiek 
 • Effectieve interventies waar veel mensen baat bij hebben bij (dreigend) werkverlies

Het doel is om jou te leren hoe je optimaal gebruik kan maken van de WerkVerliesLijst, hoe je de uitkomst kan duiden, de signalen van gecompliceerde rouw kan herkennen en weet hoe je hier effectief op kan in spelen.

Om de training optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de groep, is er ruimte voor vragen, interactie en het bespreken van casussen.
Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 16 personen. 

Jij leert hoe je optimaal gebruik kan maken van de WerkVerliesLijst, hoe je de uitkomst kan duiden, de signalen van gecompliceerde rouw kan herkennen en weet hoe je hier effectief op kan in spelen.

Wanneer

 • Vrijdag 16 juni 10.00 – 16.00 in Utrecht (Fort aan de Klop) – UITVERKOCHT 
 • Woensdag 13 september 10.00 – 16.00 in Utrecht (Fort aan de Klop) –

Voor wie

Arbeidsdeskundigen, re-integratieadviseurs, casemanagers, werkadviseurs, klantmanagers, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, hr-medewerkers, bedrijfsartsen, jobcoaches, arbeidsrecht juristen, loopbaanadviseurs en/of rouw- en verliesbegeleiders.

Vroegboekkorting

Voor de snelle beslissers is er een vroegboekkorting ter waarde van 50 euro. Deze code is geldig t/m 30 juni.  

Vroegboekcode: DatWerkt

Masterclass WerkVerlies

325 excl btw
 • masterclass van 10.00 - 16.00
 • Basiskennis over rouwen om baanverlies
 • Benodigde theoretische kaders
 • Belangrijkste resultaten uit mijn gepubliceerde artikelen
 • Handvatten en richtlijnen voor de WerkVerliesLijst
 • Inzicht in risico- en beschermende factoren
 • Effectieve interventies voor rouwen om baanverlies
 • Casussen en vragen bespreken