Steeds meer professionals maken gebruik van de WerkVerliesLijst als onderdeel van hun dienstverlening binnen o.a. Spoor 2 trajecten, outplacement en WerkFit. En zij hebben behoefte aan verdieping. Ze willen graag meer weten over het onderzoek, de achtergrond van de WerkVerliesLijst en effectieve interventies. Deze vragen worden beantwoord tijdens deze masterclass WerkVerlies.

Wereldwijd is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar rouwen om verlies van werk. Hierdoor worden rouwklachten nog vaak niet als zodanig herkend, of geschaard onder de noemer depressie of stressklachten. Daar doe je mensen te kort mee, helemaal omdat er bij rouw andere interventies nodig zijn. Dat is reden waarom ik sinds 2015 de impact van baanverlies onderzoek en de WerkVerliesLijst heb ontwikkeld. De komst van deze lijst is belangrijk, omdat gecompliceerde rouw na baanverlies doorgaans niet als zodanig wordt herkend en onbehandeld blijft. Dat terwijl dergelijke rouwklachten niet vanzelf overgaan. Sterker nog, ze nemen juist toe met het verstrijken van de tijd.

Met deze masterclass wil ik zorgen dat professionals over voldoende kennis en vaardigheden beschikken, zodat ze rouwklachten gerelateerd aan werkverlies tijdig signaleren en weten hoe ze hier op in kunnen spelen.

Wist je dat de reden van ontslag geen effect heeft op de mate van ervaren rouw?
Net zomin als de lengte van het dienstverband, leeftijd en geslacht.

Inhoud masterclass

  • Resultaten en inzichten van het onderzoek naar rouwen om baanverlies (artikel 1 t/m 4)
  • Theoretische kaders (o.a. Duale ProcesModel & de Latente Deprivatietheorie)
  • Bespreking verschil tussen rouw-, depressie en angstklachten bij werkverlies
  • Kaders voor inzet WerkVerliesLijst en interpretatie van de uitslag
  • Do’s en don’t bij multiproblematiek
  • Praktisch aan de slag en casuïstiek 
  • Effectieve interventies waar veel mensen baat bij hebben bij (dreigend) werkverlies

Het doel van de dag is om jou te leren hoe je optimaal gebruik kan maken van de WerkVerliesLijst, hoe je de uitkomst kan duiden, de signalen van gecompliceerde rouw kan herkennen en weet hoe je hier effectief op kan in spelen.

Om de training optimaal te laten aansluiten bij de wensen van de groep, is er ruimte voor vragen, interactie en het bespreken van casussen. 

Voor wie

Arbeidsdeskundigen, re-integratieadviseurs, casemanagers, werkadviseurs, klantmanagers, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, hr-medewerkers, bedrijfsartsen, jobcoaches, loopbaanadviseurs en/of rouw- en verliesbegeleiders.

Inschrijven Wachtlijst

Schrijf je in voor de wachtlijst en jij krijgt als eerste de kans om je in te schrijven voor de volgende masterclass Rouwen om BaanVerlies.

Deze masterclass is speciaal gericht op professionals die werken met mensen die hun baan zijn verloren. De eerstvolgende keer is waarschijnlijk in het voorjaar, omgeving Utrecht van 10:00 – 16:00. 

De exacte datum hangt af de acceptatie van artikel 2 en de RIVM adviezen rondom COVID-19. 

We maken er een mooie dag van waarin de nieuwste kennis en handvatten rondom rouwen om baanverlies worden gedeeld, theorie en praktijk worden met elkaar verbonden.

Daarnaast wil ik die dag ook onderzoeken wie de samenwerking aan wil gaan, zodat we samen de juiste ondersteuning kunnen bieden aan de klanten van het UWV (vanuit WerkFit of modulaire trajecten), die zijn vast zijn gelopen in het rouwproces na het verlies van hun baan. En zo samen een landelijke dekking kunnen realiseren.

Hier kun je inschrijven om als eerste de kans krijgen om je aan te melden voor de volgende Masterclass Rouwen om BaanVerlies.

Tip: zet info@janskevaneersel.nl in je contactenlijst, zodat de mail niet in je spam / reclame folder blijft steken.