Steeds meer professionals maken gebruik van de WerkVerliesLijst als onderdeel van hun dienstverlening binnen o.a. Spoor 2 trajecten, outplacement en WerkFit. En zij hebben behoefte aan verdieping. Ze willen graag meer weten over het onderzoek, de achtergrond van de WerkVerliesLijst en effectieve interventies. Deze vragen worden beantwoord tijdens deze masterclass WerkVerlies.

Wereldwijd is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar rouwen om verlies van werk. Hierdoor worden rouwklachten nog vaak niet als zodanig herkend, of geschaard onder de noemer depressie of stressklachten. Daar doe je mensen te kort mee, helemaal omdat er bij rouw andere interventies nodig zijn. Dat is reden waarom ik sinds 2015 de impact van baanverlies onderzoek en de WerkVerliesLijst heb ontwikkeld. De komst van deze lijst is belangrijk, omdat gecompliceerde rouw na baanverlies doorgaans niet als zodanig wordt herkend en onbehandeld blijft. Dat terwijl dergelijke rouwklachten niet vanzelf overgaan. Sterker nog, ze nemen juist toe met het verstrijken van de tijd.

Met deze masterclass wil ik zorgen dat professionals over voldoende kennis en vaardigheden beschikken, zodat ze rouwklachten gerelateerd aan werkverlies tijdig signaleren en weten hoe ze hier op in kunnen spelen.

Dit is voorlopig de laatste masterclass WerkVerlies, omdat ik in 2019 mijn aandacht richt op internationale congressen en in company trainingen. 


Wist je dat de reden van ontslag geen effect heeft op de mate van ervaren rouw?

Net zomin als de lengte van het dienstverband, leeftijd en geslacht.


Tijdens deze masterclass WerkVerlies:

  • worden de belangrijkste resultaten en inzichten van het onderzoek naar de impact van werkverlies gedeeld
  • behandelen we de benodigde theoretische kaders
  • onderzoeken we het verschil tussen rouw-, depressie en angstklachten bij werkverlies
  • leer je de uitslag van de WerkVerliesLijst interpreteren
  • bespreken we do’s en don’t bij comoboriteit en multiproblematiek
  • gaan we praktisch aan de slag
  • bespreken we casussen
  • nemen we enkele effectieve interventies door waar veel mensen baat bij hebben bij (dreigend) werkverlies

Het doel van de dag is om jou te leren hoe je optimaal gebruik kan maken van de WerkVerliesLijst, hoe je de uitkomst kan duiden, de signalen van gecompliceerde rouw kan herkennen en weet hoe je hier effectief op kan in spelen.

WANNEER

Maandag 3 december 2018 van 10:00 tot 16:00, Fort aan de Klop te Utrecht

Er worden geen nieuwe datums gepland voor deze masterclass, dit is de laatste keer.

VOOR WIE

Arbeidsdeskundigen, re-integratieadviseurs, casemanagers, werkadviseurs, klantmanagers, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, hr-medewerkers, jobcoaches, loopbaanadviseurs en rouw- en verliesbegeleiders.