Transitietraining 'Omgaan met BaanVerlies'

Ben jij verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die geconfronteerd zijn met baanverlies, bijvoorbeeld vanuit UWV, gemeente of een arbodienst? Of ben je werkgever en heeft een van je medewerkers te maken met (dreigend) baanverlies? Bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of niet verlengen van een tijdelijk contract, verandering van werkplek en/of functie als gevolg van reorganisatie, outplacement, ziekte of pensionering? Verlies van baan of werk kan tot rouwklachten leiden. Door gerichte interventie in te zetten, zoals de transitietraining, kun je je medewerker of klant helpen om deze klachten te verminderen of op te heffen.

Resultaat

De resultaten zijn zeer goed: 40% van de deelnemers vindt tijdens training een andere baan of start met een scholing, 30% onderneemt meer sollicitatieactiviteiten en wordt vaker uitgenodigd voor een gesprek en 30% piekert minder, kan beter omgaan met afwijzingen en heeft ‘zin’ om weer aan de slag te gaan.

Doel

De transitietraining ‘Omgaan met baanverlies’ is specifiek gericht op het verminderen van gecompliceerde rouwklachten ten gevolge van (dreigend) baanverlies. De training helpt de deelnemer:

  • negatieve, belemmerende gedachten over baanverlies achter zich te laten;
  • op een passende manier afscheid te nemen van het bedrijf;
  • meer vertrouwen te krijgen in zichzelf;
  • nieuwe mogelijkheden te zien;
  • rust te krijgen in hoofd en lijf;
  • de blik weer te richten op de toekomst.

De methodiek van de training is gebaseerd op de Acceptance en Commitment Therapie. Dit is een goed onderzocht en effectief gebleken vorm van cognitieve gedragstherapie.

Voor wie

Deze training is bedoeld voor mensen die hun oude baan of functie moeten loslaten, wegens ontslag, ziekte, re-integratie tweede spoor, reorganisatie, outplacement of pensioen.

Na het invullen van de WerkVerliesLijst op www.werkverlieslijst.nl ontvangt je medewerker of klant de uitslag per mail. In de uitslag wordt aangegeven of het inzetten van een gerichte interventie nodig is. De transitietraining wordt in verschillende vormen van intensiteit aangeboden, zodat de training optimaal aansluit bij de behoefte van je medewerker of klant en zijn of haar score op de WerkVerliesLijst.

Ontstaan

Rouwklachten zijn een reactie op verlies. Uit onderzoek naar verlies van een dierbare blijkt dat ‘normale’ rouwklachten vanzelf overgaan met de juiste steun uit de omgeving. Dit geldt echter niet voor gecompliceerde rouwklachten. Tijd heeft geen invloed op de intensiteit van deze klachten, het enige dat helpt is het inzetten van gerichte interventies. Ook bij baanverlies kan er sprake zijn van gecompliceerde rouwklachten, die net als bij rouwklachten na verlies van een dierbare niet spontaan overgaan. Helaas worden de symptomen van rouw na baanverlies dikwijls niet herkend; vaak worden ze onterecht onder de noemer ‘depressie’ geschaard. In plaats van gerichte interventie krijgt de persoon in kwestie een behandeling die is gericht op symptomen van depressie. De rouwklachten blijven onbehandeld en verminderen niet.

Er is wereldwijd nog nauwelijks onderzoek gedaan naar rouw om baanverlies. Voor mij was dit de aanleiding om in 2015 te starten met een promotieonderzoek op dit vlak. In samenwerking met prof. dr. Paul Boelen en prof. dr. Toon Taris is de WerkVerliesLijst ontwikkeld, waarmee meetbaar en toetsbaar werd of er sprake is van gecompliceerde rouwklachten. De WerkVerliesLijst is het eerste en vooralsnog enige gevalideerde meetinstrument naar gecompliceerde rouwklachten volgend op (dreigend) baanverlies. De transitietraining ‘omgaan met baanverlies’ is speciaal ontwikkeld voor vermindering van deze rouwklachten.

Inhoud van de transitietraining

De training bestaat uit zes stappen die in een periode van twee maanden worden doorlopen. Het betreft onlinecomponenten (video’s, werkboeken, e-coaching) gecombineerd met individuele coachingsgesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd een van de gespecialiseerde transitiecoaches uit mijn team.

Praktische informatie

De transitietraining ‘Omgaan met BaanVerlies’ bestaat uit zes stappen die in een periode van twee maanden worden doorlopen. Enerzijds betreft het laagdrempelige online oefeningen (video’s, werkboeken, e-coaching). Anderzijds zijn er individuele coachingsgesprekken om samen te onderzoeken wat er nodig is om de rouwklachten te verminderen en de psychologische flexibiliteit te vergroten. Deze gesprekken worden gevoerd een van de gespecialiseerde transitiecoaches uit mijn team. Je kan op ieder gewenst moment starten. De individuele coachingsgesprekken worden in overleg ingepland. 

De transitietraining wordt veelvuldig ingezet tijdens re-integratietrajecten:

  • door werkgevers voor Spoor 2 en outplacement,
  • door verzekeraars voor Spoor 3,
  • door gemeentes voor de WWB-doelgroep,
  • en door het UWV voor WerkFit en modulaire trajecten. 

Informeer bij je werkgever, casemanager, werkadviseur of klantmanager naar de mogelijkheden. 

Voor het UWV zijn wij momenteel werkzaam in de regio’s: Achterhoek, Amersfoort, Drechtsteden, FoodValley, Gooi en Vechtreek, Gorinchem, Groot Amsterdam, Haaglanden, Helmond – De Peel, Midden-Brabant, Midden-Gelderland, Midden-Holland, Midden-Utrecht, Noord-Holland Noord, Noordoost Brabant, Rijk van Nijmegen, Rijnmond, Rivierenland, Stedendriehoek NW Veluwe, Twente, West-Brabant, Zaanstreek / Waterland, Zuid-Holland Centraal, Zuid-Kennemerland en IJmond, en Zuidoost-Brabant.    

Neem gerust contact op voor meer informatie, als je vragen hebt, of de transitietraining wilt inzetten. 

Reacties van deelnemers