Resultaat

Na afloop van de transitietraining heeft 62% geen last meer van rouwklachten en er bij 30% een forse afname is van rouw. 

Hierdoor kan 92% de volgende stap maken richting werk.

Transitietraining

Baanverlies kan leiden tot rouwklachten. Sterker nog mensen kunnen vastlopen in dit rouwproces. 
De transitietraining is speciaal ontwikkeld om deze rouwklachten op te lossen of fors te verminderen.

Doel 

De betrokkene die geconfronteerd is met (dreigend) baanverlies leert om:

 • de negativiteit van baanverlies achter zich kan laten
 • op een passende manier afscheid te nemen van het bedrijf
 • meer vertrouwen in zichzelf te krijgen 
 • nieuwe mogelijkheden te zien
 • meer rust te krijgen in hoofd en lijf
 • de blik weer kan richten op de toekomst

De methodiek van de training is gebaseerd op de Acceptance en Commitment Therapie, een goed onderzocht en effectief gebleken vorm van cognitieve gedragstherapie. 

WerkVerliesLijst

De WerkVerliesLijst kan worden ingevuld bij baanverlies of dreigende baanverlies. 
In dit laatste geval moet glashelder zijn dat de kans op terugkeer in eigen werk klein is. 

Stap 1 :  Laat de betrokkene ter screening de WerkVerliesLijst invullen op www.werkverlieslijst.nl
Dit is een gevalideerd meetinstrument om te toetsen of er sprake is van gecompliceerde rouwklachten na baanverlies.
Dit is kosteloos en invullen duurt 5 a 10 minuten. 

Stap 2 : De betrokkene en jij ontvangen de uitslag per mail. 
Hierin wordt aangegeven of er sprake is van gecompliceerde rouwklachten. 
En of de inzet van de transitietraining nodig is.

Stap 3 : Bespreek samen de uitslag en of jullie de resultaten kunnen plaatsen. 
Besluit daarna of je transitietraining wilt inzetten om de rouwklachten te verminderen en de stap richting ander werk te verkleinen. 

Achtergrond

Uit onderzoek naar verlies van een dierbare blijkt dat ‘normale’ rouwklachten vanzelf overgaan met de juiste steun uit de omgeving, bij gecompliceerde rouw is dat niet zo. Tijd heeft geen invloed op de intensiteit van deze klachten, het enige dat helpt is het inzetten van gerichte interventies. Ook bij baanverlies kan er sprake zijn van gecompliceerde rouwklachten. Alleen deze symptomen worden nu nog vaak geschaard onder de noemer depressie en zo ook behandeld, waardoor de rouwklachten onbehandeld blijven en dus ook niet verminderen. De transitietraining ‘omgaan met baanverlies’ is speciaal ontwikkeld voor reductie van rouwklachten als gevolg van baanverlies.

Sinds 2015 verricht ik wetenschappelijk onderzoek naar rouw bij levend verlies, in het bijzonder rouw na baanverlies. In dit kader heb ik de WerkVerliesLijst ontwikkeld, waardoor het meetbaar en toetsbaar wordt of er sprake is van gecompliceerde rouwklachten. Dit is het eerste en vooralsnog enige gevalideerde meetinstrument wat dit kan doen. Bij een (fors) verhoogde score op de WerkVerliesLijst is inzet van de transitietraining aan te raden.  

Inhoud van de transitietraining

De training bestaat uit 6 stappen, die in een periode van 2 of 3 maanden worden doorlopen. 
In de training wordt het beste uit twee werelden gecombineerd. 

 • Individuele gesprekken : samen op onderzoek uit waar de ‘angel’ zit die de rouwklachten activeert, wat er nodig is en waar de behoefte ligt. 
 • E-learning : laagdrempelige en effectieve oefeningen, die de betrokkene in het eigen tempo en op eigen wijze doorloopt. 

De coachingsgesprekken worden gevoerd door mij of een van de gespecialiseerde transitiecoaches uit mijn team.
Na het laatste gesprek wordt de WerkVerliesLijst nogmaals ingevuld om de effectiviteit van de training te kunnen vaststellen.

Praktische informatie

De transitietraining wordt veelvuldig ingezet tijdens re-integratietrajecten:

 • door het UWV in modulaire trajecten of als onderdeel van WerkFit
 • door re-integratiebureaus en werkgevers voor Spoor 2 en outplacement
 • door verzekeraars voor Spoor 3

Prijs op aanvraag

Meer informatie

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of als je de transitietraining wilt inzetten. 

Reacties van deelnemers