.

Transitietraining ‘Omgaan met Baanverlies’ 

Ben jij verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die geconfronteerd zijn met baanverlies, bijvoorbeeld vanuit UWV, gemeente of een arbodienst? Of ben je werkgever en heeft een van je medewerkers te maken met (dreigend) baanverlies? Bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of niet verlengen van een tijdelijk contract, verandering van werkplek en/of functie als gevolg van reorganisatie, outplacement, ziekte of pensionering? Verlies van baan of werk kan tot rouwklachten leiden. Door gerichte interventie in te zetten, zoals de transitietraining, kun je je medewerker of klant helpen om deze klachten te verminderen of op te heffen.

Effect van de transitietraining

De resultaten zijn zeer goed: 40% van de deelnemers vindt tijdens training een andere baan of start met een scholing, 30% onderneemt meer sollicitatieactiviteiten en wordt vaker uitgenodigd voor een gesprek en 30% piekert minder, kan beter omgaan met afwijzingen en heeft ‘zin’ om weer aan de slag te gaan.

Doel van de transitietraining 

De transitietraining ‘Omgaan met baanverlies’ is specifiek gericht op het verminderen van gecompliceerde rouwklachten ten gevolge van (dreigend) baanverlies. De training helpt de deelnemer:

  • negatieve, belemmerende gedachten over baanverlies achter zich te laten;
  • op een passende manier afscheid te nemen van het bedrijf;
  • meer vertrouwen te krijgen in zichzelf;
  • nieuwe mogelijkheden te zien;
  • rust te krijgen in hoofd en lijf;
  • de blik weer te richten op de toekomst.

De methodiek van de training is gebaseerd op de Acceptance en Commitment Therapie. Dit is een goed onderzocht en effectief gebleken vorm van cognitieve gedragstherapie.

Voor wie is de transitietraining

Deze training is bedoeld voor mensen die hun oude baan of functie moeten loslaten, wegens ontslag, ziekte, re-integratie tweede spoor, reorganisatie, outplacement of pensioen.

Na het invullen van de WerkVerliesLijst op www.werkverlieslijst.nl ontvangt je medewerker of klant de uitslag per mail. In de uitslag wordt aangegeven of het inzetten van een gerichte interventie nodig is. De transitietraining wordt in verschillende vormen van intensiteit aangeboden, zodat de training optimaal aansluit bij de behoefte van je medewerker of klant en zijn of haar score op de WerkVerliesLijst.

Ontstaan van de transitietraining

Rouwklachten zijn een reactie op verlies. Uit onderzoek naar verlies van een dierbare blijkt dat ‘normale’ rouwklachten vanzelf overgaan met de juiste steun uit de omgeving. Dit geldt echter niet voor gecompliceerde rouwklachten. Tijd heeft geen invloed op de intensiteit van deze klachten, het enige dat helpt is het inzetten van gerichte interventies. Ook bij baanverlies kan er sprake zijn van gecompliceerde rouwklachten, die net als bij rouwklachten na verlies van een dierbare niet spontaan overgaan. Helaas worden de symptomen van rouw na baanverlies dikwijls niet herkend; vaak worden ze onterecht onder de noemer ‘depressie’ geschaard. In plaats van gerichte interventie krijgt de persoon in kwestie een behandeling die is gericht op symptomen van depressie. De rouwklachten blijven onbehandeld en verminderen niet.

Er is wereldwijd nog nauwelijks onderzoek gedaan naar rouw om baanverlies. Voor mij was dit de aanleiding om in 2015 te starten met een promotieonderzoek op dit vlak. In samenwerking met prof. dr. Paul Boelen is de WerkVerliesLijst ontwikkeld, waarmee meetbaar en toetsbaar werd of er sprake is van gecompliceerde rouwklachten. De WerkVerliesLijst is het eerste en vooralsnog enige gevalideerde meetinstrument naar gecompliceerde rouwklachten volgend op (dreigend) baanverlies. De transitietraining ‘omgaan met baanverlies’ is speciaal ontwikkeld voor vermindering van deze rouwklachten.

Inhoud van de transitietraining

De training bestaat uit zes stappen die in een periode van twee maanden worden doorlopen. Het betreft onlinecomponenten (video’s, werkboeken, e-coaching) gecombineerd met individuele coachingsgesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd een van de gespecialiseerde transitiecoaches uit mijn team.

Praktische informatie

Het is mogelijk om op ieder gewenst moment te starten met de training. De individuele coachingsgesprekken met je medewerker of klant worden in overleg ingepland.

Vanuit het UWV kan de transitietraining worden ingezet vanuit het kader van WerkFit of als Modulaire traject. Informeer bij je werkadviseur van het UWV naar de mogelijkheden.

We zijn momenteel werkzaam in de regio’s: Achterhoek, Amersfoort, Drechtsteden, FoodValley, Gooi en Vechtreek, Gorinchem, Groot Amsterdam, Haaglanden, Helmond – De Peel, Midden-Brabant, Midden-Gelderland, Midden-Holland, Midden-Utrecht, Noord-Holland Noord, Noordoost Brabant, Rijk van Nijmegen, Rijnmond, Rivierenland, Stedendriehoek NW Veluwe, Twente, West-Brabant, Zaanstreek / Waterland, Zuid-Holland Centraal, Zuid-Kennemerland en IJmond, en Zuidoost-Brabant.    

Heb je vragen, opmerkingen of wil je iemand aanmelden voor de training?

Neem gerust contact op via info@janskevaneersel.nl of bel 06-47120594. 

Reacties van deelnemers

 

De training brengt je stabiliteit, kracht, inzicht, eenheid en dankbaarheid. Met hernieuwde inzichten en zelfkennis voel je je sterker om nieuwe kansen en mogelijkheden te zoeken, te creëren en aan te pakken. Of om verder te gaan zonder de gevolgen van het (belastende) verleden. Heel verrassend kan het zijn om delen van jezelf te ontdekken die je daarvoor nog niet kende. Het is verrijkend als je je eigen spectrum weet te vergroten waardoor je in staat zult zijn met eigen regie een gelukkiger/completer leven te kunnen leiden.

De praktische oefeningen neem je mee en kunnen je helpen, de voorheen moeilijke situaties het hoofd te bieden. Ontspanningsoefeningen of een metafoor om bij je zelf te blijven? Aan geven van je grenzen of juist wat je nodig bent? Uiteraard is ieder proces heel persoonlijk en uniek. Eén ding is zeker, eenmaal ontdaan van alle belastende ervaringen, gedachten en gevoelens hebben gemaakt dat ik mezelf na afloop van de training beter ben gaan leren kennen en er een stuk gelukkiger van ben geworden.

Miranda (45 jaar)

Klassenassistent

De training heeft me handvatten gegeven om in en tot mezelf te komen en te leren hoe om te gaan met dit ‘verlies’. Ik heb sommige oefeningen zoals het schrijven van brulbrieven en het rust NEMEN ontzettend vaak gedaan. Dit heeft mij geholpen om mijn kwaadheid van me af te schrijven en er mee om te gaan op een manier die ik zelf regisseer. Ik heb mijn zaken zelf in de hand en weet dat het niet aan mijn persoontje ligt dat me dit overkomt. Ik kan nu de dingen die mij raken in het juiste licht zien en niet meer zo persoonlijk opvatten. Dit is er aan de hand in mijn leven, maar dat doet niks af aan mij als persoon.

Ik ben nog steeds de persoon die ik wil en mag zijn, ook zonder mijn oude baan. Ik schat mezelf met alle oefeningen, gesprekken met Janske, weer op mijn eigenwaarde. Dat ik deze training heb mogen doen maakt dat ik sterker eruit kom en door kan met de toekomst. Ik zou iedereen die baanverlies overkomt wensen dat ze deze training kunnen volgen zodat ook zij merken dat ze er nog steeds mogen zijn als mens en nog steeds belangrijk zijn.

Joke (57 jaar)

Verzorgende

De schrijfopdrachten heb ik als zeer prettig ervaren. Het gaf mij een opgelucht gevoel en maakte dat ik rustiger werd, minder last had van boosheid. De meditaties hebben geholpen om naar mezelf te kijken, meer inzicht gegeven in de beste versie van mezelf, en wat echt belangrijk voor mij is. Ik voel me sterker, kan beter mijn grenzen aangeven en ervaar meer zelfvertrouwen dankzij de oefeningen en gesprekken.

Rob (53 jaar)

Manager

Door training ben ik bewust van geworden dat ik mezelf niet moet straffen. Dat ik fouten mag maken. Ik ben er achter dat ik best veel positieve eigenschappen heb en bekwaam ben om mezelf te vormen om positief in het leven te staan. Ik kan nu beter voelen dat ik meer dan alleen mijn werk. Ik kan makkelijker uit mijn woorden komen. De persoonlijke begeleiding was erg prettig en laagdrempelig.

Marieke (34 jaar)

Woonbegeleidster