Janske van Eersel

Team


Sinds de zomer van 2017 is mijn bedrijf dusdanig gegroeid, dat ik een team van transitiecoaches heb opgebouwd en opgeleid. Zij delen mijn visie en werkwijze aangaande baanverlies, rouw en re-integratie. Zij verzorgen de persoonlijke begeleiding van de transitietraining ‘Omgaan Met Baanverlies’.

Marjoke Smits

Noor Verheul

Vera van der Laan