WerkVerliesLijst

Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, vertonen vaak reacties die sterk lijken op rouw. Toch worden deze reacties vaak niet als zodanig erkend en blijven ze onbehandeld. En dat terwijl gecompliceerde rouwklachten niet vanzelf overgaan. Sterker nog, ze nemen vaak juist toe met het verstrijken van de tijd.

Sinds 2015 verricht ik onderzoek na de impact van baanverlies, en dan in het bijzonder gecompliceerde rouwreacties na baanverlies. In dit kader heb ik de WerkVerliesLijst ontwikkeld en gevalideerd om gecompliceerde rouwreacties na baanverlies meetbaar te maken.

Tijdens het Symposium WerkVerlies – Het is maar werk! op 1 mei 2018 in Vught is de WerkVerliesLijst gelanceerd. Dit is wereldwijd het eerste gevalideerde instrument waarmee je kunt meten of er sprake is van (gecompliceerde) rouwklachten als gevolg van baanverlies. Tijdens deze dag hebben experts vanuit verschillende invalshoeken hun visie op WerkVerlies gedeeld, waardoor weten, voelen en ervaren met elkaar werden verbonden. De sprekers op een rij: Jos van Rooyen (bedrijfsarts Arbo Unie), Janske van Eersel, Toon Taris, Vera Helleman (oprichter Emotie Expertise Centrum en schrijfster), theatergroep De Kunst van het Rouwen en John Rutten (revalidatiearts BeLife).

De WerkVerliesLijst is mijn cadeau aan de wereld, en kan daarom kosteloos worden ingezet. 

Dit is een korte video impressie van het Symposium WerkVerlies en de lancering van de WerkVerliesLijst. 

WerkVerliesLijst in de praktijk

  • De WerkVerliesLijst kan worden ingezet bij alle vormen van baanverlies. Zelfs als de persoon nog in dienst is, zolang het maar duidelijk is dat de kans op terugkeer in eigen functie in het bedrijf nihil is.
  • De WerkVerliesLijst wordt ingevuld door de persoon die geconfronteerd wordt met (dreigend) baanverlies. Invullen duurt 5 a 10 minuten. Daarna ontvangt deze persoon de uitslag via de mail.
  • De uitslag van de WerkVerliesLijst geeft aan in welke mate er sprake is van gecompliceerde rouwreacties als gevolg van het (dreigende) baanverlies en of de inzet van een gerichte interventie wordt aangeraden.
  • Om de privacy te waarborgen kan deze persoon aangeven dat de uitslag ook naar een professional gemaild moet worden. Hiervan geeft de persoon zelf de betreffende naam en het e-mailadres op.
  • De exacte score en de antwoorden van de WerkVerliesLijst worden niet weergegeven in het uitslagrapport, dit omdat de persoon deze ontvangt zonder de aanwezigheid van een professional die kan helpen om de score en antwoorden te duiden.
  • Gebruik van de WerkVerliesLijst is kosteloos. 

Klik op de link om de WerkVerliesLijst in te vullen en ontvang direct de uitslag in je mail: www.werkverlieslijst.nl

Masterclass WerkVerlies

Veel professionals hebben gevraagd om meer informatie omtrent WerkVerlies en de vragenlijst. Is rouwen om baanverlies anders dan rouwen om verlies van een dierbare? Hoe kan de score van de WerkVerliesLijst het beste worden geduid? Is het zinvol om rouw aan te pakken als er op zoveel andere vlakken problemen spelen? Welke interventies zijn effectief bij rouwen om baanverlies?
Klik hier voor meer informatie. 

Workshop 'Het is maar werk'

Speciaal voor mensen die geconfronteerd zijn met (dreigend) baanverlies, geef ik workshops over rouwen om baanverlies in samenwerking met De Broekriem, In Between Café e.d. Deelname is kosteloos. Er staan momenteel nog geen nieuwe workshops gepland.